Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Czy fundusze ETF są bardziej efektywne pod względem podatkowym niż tradycyjne fundusze?

fundusze ETF

Jednym z elementów skutecznego inwestowania są korzyści podatkowe. Różne instrumenty charakteryzują się odmiennymi przepisami i obciążeniami fiskalnymi. Dla części inwestorów może to mieć duże znaczenie i stanowić jeden z kluczowych elementów decyzyjnych. Poniżej przedstawimy, jak na tle tradycyjnych instrumentów wyglądają fundusze ETF (Exchange-Traded Funds). Dobrze jest zastanowić się nad ETF-ami, gdyż stały się one ostatnio bardzo popularnym instrumentem inwestycyjnym.

Struktura podatkowa funduszy ETF

Aby struktura podatkowa umożliwiała minimalizację podatków, fundusze ETF tworzone są jako tzw. spółki inwestycyjne zamknięte. Daje nam to możliwość minimalizacji podatków od zysków kapitałowych, wykorzystując mechanizm zwrotu w naturze dla akcjonariuszy. Określenie to oznacza, że fundusz ETF zamiast wypłacenia akcjonariuszowi gotówki, zwraca akcje, które są składnikiem portfela funduszu. Dzieje się tak, kiedy inwestor zdecyduje się na wycofanie swojego kapitału z funduszu.

Kiedy inwestor sprzedaje akcje ETF, transakcja ta nie jest traktowana jako sprzedaż bezpośrednio akcji ETF, lecz zbycie udziałów w spółce inwestycyjnej. W praktyce oznacza to, że inwestorzy nie ponoszą podatku od zysków kapitałowych w momencie sprzedaży akcji ETF. Podatek od zysków kapitałowych jest wówczas odroczony do momentu, kiedy inwestor sprzeda swoje udziały, które otrzymał z akcji.

Kolejnym korzystnym aspektem struktury podatkowej funduszy ETF jest możliwość zwiększenia bazy kosztowej inwestycji poprzez reinwestowanie dywidendy. W przypadku tradycyjnych funduszy, dywidenda jest zazwyczaj wypłacana inwestorowi w formie gotówki, co powoduje natychmiastowe opodatkowanie. W przypadku funduszy indeksowych, jak np. ETF na SP500, otrzymywane dywidendy mogą być reinwestowane w zakup kolejnych akcji ETF, co pozwala uniknąć natychmiastowego opodatkowania.

Struktura podatkowa tradycyjnych funduszy

Tradycyjne fundusze inwestycyjne zazwyczaj mają formę otwartych funduszy inwestycyjnych (OICVM) lub funduszy zamkniętych typu inwestycyjnego. W przypadku funduszy OICVM, w momencie sprzedaży jednostek funduszu należy zapłacić podatek tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Ponadto, jak już wspomniano, dywidendy są zazwyczaj wypłacane inwestorom w formie gotówki, co skutkuje natychmiastowym opodatkowaniem.

Jest to zachowanie podobne jak w przypadku zwykłych akcji. Inwestorzy w tradycyjnych funduszach muszą zapłacić podatek od zysków kapitałowych przy każdej sprzedaży. Podatek ten wynosi 19% i może znacząco wpłynąć na rentowność inwestycji.

Porównanie efektywności podatkowej

Jak widać, fundusze ETF posiadają zalety w postaci odroczenia podatku od zysków kapitałowych oraz możliwość reinwestowania dywidendy. Może to wpływać na lepszą efektywność podatkową w porównaniu z tradycyjnymi funduszami, jednak jest to tylko odroczenie zobowiązań podatkowych. Jeżeli pieniądze zostaną wycofane z konta inwestycyjnego, trzeba będzie zapłacić od nich podatek. Dobrym pomysłem może być opłacenie podatku w innym okresie skorelowanym z innymi zobowiązaniami, które być może go zredukują. Warto również pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać, więc należy regularnie monitorować aktualne regulacje podatkowe i dostosowywać swoje inwestycje odpowiednio do ewentualnych zmiany. Z wymienionych tu powodów efektywność podatkowa nie powinna być jednym z najważniejszych elementów decydujących o wyborze instrumentów inwestycyjnych.

Materiał nie jest poradą inwestycyjną.