Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Czym jest inteligencja emocjonalna?

inteligencja emocjonalna

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się pojęcie inteligencji emocjonalnej, które zostało wprowadzone do teorii psychologii w 1990 roku przez amerykańskich badaczy, Petera Saloveya i Johna Mayera. Według nich, inteligencja emocjonalna odnosi się do osobistych kompetencji, które pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do zdolności intelektualnych. Dzięki inteligencji emocjonalnej, osoba jest w stanie rozpoznawać swoje emocje, rozumieć je i nimi zarządzać, a także wykorzystywać je w procesie myślenia. Inaczej mówiąc, inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia własnych stanów emocjonalnych i zarządzania nimi, oraz zdolność do wpływania na emocje innych. Osoba, która potrafi rozpoznać i wyrazić emocje, rozumie ich znaczenie i wpływ na zachowanie, a także jest zdolna je regulować, aby osiągnąć określone cele — mówi się, że posiada wysoką inteligencję emocjonalną.

Umiejętność wykorzystywania emocji jako informacji o sobie i otoczeniu jest kluczowa dla rozwijania inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu możliwy jest wpływ na podnoszenie jakości relacji interpersonalnych oraz zrozumienie i wyrażanie własnych potrzeb. Dzięki temu możliwe będzie podejmowanie adekwatnych decyzji, większa skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów i radzenie sobie z trudnościami, a także sprawna komunikacja z innymi. Inteligencja emocjonalna pomaga także w lepszym zrozumieniu postaw innych osób. W efekcie rozwijanie inteligencji emocjonalnej może prowadzić do bardziej efektywnego działania.

Osoby posiadające wysoką inteligencję emocjonalną są zwykle w stanie radzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, efektywnie działać nawet pod presją i w stresie oraz lepiej funkcjonować w relacjach interpersonalnych. Zdolność do rozpoznawania emocji u innych osób jest ważna w kontaktach z ludźmi i pomaga w budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych. Nie mniej istotne są kompetencje społeczne, które obejmują empatię, asertywność, zdolność do zjednywania sobie sympatii innych, umiejętności współpracy i zarządzania zespołem. Psycholodzy twierdzą, że ważnym elementem inteligencji emocjonalnej jest sumienność, rozumiana jako zdolność do przejmowania odpowiedzialności i konsekwentne działanie.

Jeśli przyjrzymy się naszemu otoczeniu, łatwo zauważymy, że osoby bardziej doświadczone w kontaktach z innymi radzą sobie lepiej w relacjach społecznych niż te mniej doświadczone. Dzieje się tak dlatego, iż rozwijanie inteligencji emocjonalnej zależy od interakcji z innymi ludźmi i sytuacjami, z jakimi mamy do czynienia.

Na ten proces można jednak wpływać. Jeżeli więc chcemy świadomie rozwijać konkretne kompetencje, np. umiejętności zarządzania zespołem, możemy skorzystać z warsztatów psychologicznych, które oferują specjaliści w wielu ośrodkach terapeutycznych w Polsce. Również materiały psychoedukacyjne mogą być pomocne w budowaniu inteligencji emocjonalnej.

Więcej informacji: Centrum Dobrej Terapii

Artykuł sponsorowany.