Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Projekt czyste powietrze

czyste powietrze

“Czyste powietrze” 2020 to program rządowy, który ma się przyczynić do znacznego zmniejszenia przedostawania się niebezpiecznych zanieczyszczeń do atmosfery, jakie powstają w wyniku przestarzałych instalacji w obiektach mieszkalnych. Rząd zadeklarował się przeznaczyć ponad 100 mld zł na likwidację szkodliwego ogrzewania. W latach 2021-2024 program zobowiązuje się wspierać właścicieli domów jednorodzinnych w ramach termomodernizacji. Przewiduje także fundusze, które zostaną przeznaczone na wymianę starych kotłów. Ponadto program bierze pod uwagę również środki pozyskane z ulgi termomodernizacyjnej, pożyczek, kredytów oraz wsparcia z dofinansowania Unii Europejskiej.

Reformy w programie “Czyste powietrze”:

 • Dotacja do 10-15 tys. zł dla osób wymieniających źródło ciepła.
 • Możliwość złożenia wniosku online na stronie gov.pl.
 • Ocena wniosków w ciągu 30 dni.
 • Pomoc dla przedsięwzięć, które rozpoczęły swoją realizację 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Połączenie z programem “Mój prąd”, w którym można otrzymać 5 tys. zł na fotowoltaikę.
 • Przystępny wniosek o dotację.
 • Wzmocnienie roli gmin w programie.
 • Dodatkowe bonusy za odnawialność i niskoemisyjność.
 • Przyłączenie banków do programu.

W jaki sposób uzyskać dotację z programu “Czyste powietrze”?

Aby uzyskać dotację, musisz zarejestrować się na Portalu Beneficjenta, który dostępny jest na stronie internetowej oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odpowiedniego do danego miejsca zamieszania. Kolejno należy pobrać wniosek PDF, wypełnić cały formularz oraz go podpisać, a następnie złożyć go na skrzynkę podawczą portalu. Pamiętaj jednak, że do formularza muszą zostać dołączone wszystkie niezbędne załączniki. Gdy już go prześlesz, nie zapomnij również o jego wydrukowaniu i dostarczeniu do oddziału WFOŚiGW. Po dopełnieniu wszystkich formalności Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Dofinansowanie z programu – na co możesz przeznaczyć?

Program “Czyste powietrze” oferuje dwie opcje dofinansowania: dotację, a także dotację, której przeznaczaniem jest częściowa spłata kredytu bankowego. W konsekwencji tego otrzymane pieniądze można przeznaczyć nie tylko na demontaż czy zakup nowej instalacji grzewczej, lecz także mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup oraz montaż stolarki okiennej, ocieplenie drzwi zewnętrznych, okien, bram czy przegród budowalnych. Ponadto otrzymane środki można przeznaczyć również na audyt energetyczny, dokumentację projektową czy ekspertyzy, a także naprawę i modernizację komina.

Trzy rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć.

Wariant 1:

Likwidacja nieefektywnego źródła ciepła i wymiana go na paliwo stałe, a także zakup i instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda lub pompy gruntowej do ogrzewania. Ponadto może być wykonane (tylko jedna opcja z tego zakresu):

 • Demontaż, a także zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu.
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Demontaż, a także zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Wykonanie dokumentacji, która odnosi się do powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dofinansowania, gdy projekt nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 25 tys. zł. Gdy obejmuje – kwota wzrasta do 30 tys. zł.

Wariant 2:

Likwidacja nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe a także:

 • Zakup i montaż źródła ciepła innego niż wymienione w wariancie pierwszym.
 • Zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Ponadto mogą być wykonane (można wybrać kilka opcji z tego zakresu):

 • Demontaż i zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu.
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Demontaż, a także zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Wykonanie dokumentacji, która odnosi się do powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dofinansowania, gdy projekt nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 20 tys. zł. Gdy obejmuje – kwota wzrasta do 25 tys. Zł.

Wariant 3:

Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, która obejmuje (tylko jedna opcja z tego zakresu):

 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Demontaż, a także zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • Wykonanie dokumentacji, która odnosi się do powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dofinansowania, gdy projekt nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 10 tys. Zł.

Kto może skorzystać z ulg, które oferuje program “Czyste powietrze”?

Głównym celem programu “Czyste powietrze” jest zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery, które wydzielane są przez przestarzałe instalacje grzewcze. Rząd zadeklarował się przeznaczyć ponad 100 mld zł na demontaż nieefektywnego ogrzewania. Dofinansowanie mogą uzyskać przede wszystkim właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub pomieszczeń mieszkalnych wyodrębnionych w budynkach jednorodzinnych, jednak w tym przypadku obowiązują dodatkowe warunki. Lokale muszą posiadać wyodrębnioną księgę wieczystą, a dochód roczny właścicieli nie może przekraczać 100 tys. zł.

Podział beneficjentów programu

 • Wnioskodawcy, którzy posiadają uprawnienia do podstawowego dofinansowania, których roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł.
 • Wnioskodawcy, którym przysługuje podwyższone dofinansowanie o 60% wartości inwestycji.
 • W gospodarstwach domowych wielorodzinnych dochód netto na osobę w nie może przekraczać 1400 zł miesięcznie.
 • W gospodarstwach jednoosobowych – 1960 zł.
 • W takich okolicznościach kwota dofinansowania wynosi do 37 tys. zł.
 • Wnioskodawcy, którzy posiadają uprawnienia do uzyskania pomocy w ramach programu Stop Smog.
 • W takiej sytuacji dofinansowanie może wynieść nawet 53 tys. zł.

Maksymalne dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę starego pieca może wynosić nawet 37 tys. zł. Jednak pamiętaj, że aby uzyskać tak wysoką sumę musisz dostarczyć z gminy odpowiednie zaświadczenie o dochodach.

Zależności między wysokością dochodu a wysokością dotacji

Osoby, którym nie przysługuje ulga termomodernizacyjna ze względu na budowę domów jednorodzinnych lub które nie podlegają opodatkowaniu PIT przy miesięcznym wynagrodzeniu w kwocie niższej niż 600 zł na osobę, mogą dostać aż do 90% dotacji. Jeśli ich dochód przekroczy 1600 zł na osobę, będzie im przysługiwać do 30%. Beneficjenci, którzy korzystają z ulgi termomodernizacyjnej również przy miesięcznym wynagrodzeniu w kwocie niższej niż 600 zł, mogą uzyskać do 90% dotacji. Jednak, gdy ich dochód przekroczy 1600 zł, wszystko zależy od całościowego rocznego przychodu. Jeśli ten przekracza 125 528 zł, to dotacja nie zostanie przyznana w ogóle.

Urządzenia dofinansowywane z programu

 • Węzeł cieplny – który łączy zewnętrzną sieć cieplną z instalacją grzewcza wewnątrz domu.
 • Pompa ciepła – gruntowa, powietrzna, wodna, hybrydowa.
 • Ogrzewanie elektryczne.
 • Kolektory słoneczne.
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła.
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne.
 • Materiały budowlane.
 • Kotły.

Pamiętaj, dzięki dofinansowaniu z programu “Czyste powietrze” z pewnością dużo zaoszczędzisz, jednak przyłożysz również swoją cenną cegiełkę do ochrony środowiska. Nie warto się zastanawiać. Masz obawy związane z dokumentacją? Boisz się, że możesz nie dopełnić jakiejś istotnej sprawy? Koniecznie skontaktuj się ze specjalistami firmy Sunector, którzy z chęcią pomogą Ci w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie czystepowietrze.gov.pl..

Jak złożyć wniosek o dotację z programu “Czyste powietrze”

“Czyste powietrze” to program, którego koncepcją jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, oraz emisji gazów cieplarnianych, a także poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Jednak w drugim przypadku wymagana jest wyodrębniona księga wieczysta, a dochód roczny właścicieli nie może przekraczać 100 tys. zł. Ponadto od maja 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził reformy mające na celu zwiększenie dostępności dofinansowania oraz dostosowania go do oczekiwań beneficjentów. Najistotniejszą zmianą jest uproszczenie wniosku oraz skrócenie czasu jego rozpatrywania – z 90 na 30 dni. Nie ma również konieczności na podawanie we wniosku danych technicznych, które bez wątpienia sprawiały wnioskodawcom największe trudności.

Składanie wniosków

Wszystkie wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we właściwym oddziale odpowiadającym województwu, w którym znajduje się budynek mieszkalny. Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, jednak należy go również wydrukować, podpisać, a następnie dostarczyć do oddziału WFOŚiGW. Dla osób, które nie są w stanie złożyć wniosku drogą elektroniczną, istnieje odstąpienie od normy. W takiej sytuacji mogą od razu zrobić to jedynie w wersji papierowej.

Potrzebna dokumentacja

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz w serwisie gov.pl. Wystarczy, że wejdziesz we właściwy dla Twojego oddziału WFOŚiGW i w menu wybierzesz “Czyste powietrze”, a następnie pobierzesz wszystkie wymagane dokumenty. Na podstawie zaleceń Ministra Środowiska do wniosku powinny zostać dołączone załączniki, a także audyt energetyczny, który wyznaczy zakres termomoderniazcji o wysokość dofinansowania. Aczkolwiek w przypadku niewielkich inwestycji wystarczy jedynie uproszczona wersja analizy energetycznej, którą oceni przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej.

Nabór wniosków do programu “Czyste powietrze” w Rzeszowie

Wszystkie osoby mieszkające w Rzeszowie oraz okolicach, które chcą skorzystać z ulgi, jaką oferuje program “Czyste powietrze” powinny zapoznać się z wszystkimi informacjami, które widnieją na Portalu beneficjenta oraz w serwisie gov.pl. Dostępne tam są wszystkie szczegóły programu, a także instrukcje oraz pełny regulamin. Znajdują się tam również załączniki i formularze do pobrania. Za pomocą tych serwisów można także złożyć wniosek elektroniczny. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie przygotowana umowa. Dotacja będzie wypłacana w ratach adekwatnych do harmonogramu prac.

Pamiętaj:

 • Dofinansowanie uzyskasz zarówno na projekty zakończone, te w trakcie realizacji, jak i na te, które dopiero są w tracie przygotowań.
 • Rozliczane są jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed oddaniem wniosku.
 • Prace termomodernizacyjne muszą zakończyć się przed upływem 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.