Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Ile kosztuje palowanie fundamentów? Sprawdzamy oferty firm geotechnicznych

fundamenty

Palowanie fundamentów to grupa robót fundamentowych, która polega na osadzaniu w gruncie stałych pali. Wykorzystuje się w tym celu odpowiednie technologie, które są dopasowane do rodzajów gruntów, na których przeprowadzane są prace. Odpowiednio osadzone pale przekazują w sposób pośredni obciążenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku gruntów słabej jakości, takich jak luźne nasypy, torfy, namuły, czy odpady komunalne. Ile kosztuje palowanie fundamentów i co warto na ten temat wiedzieć?

Ile kosztuje palowanie fundamentów?

Prace związane ze stawianiem fundamentów budynków, w tym z osadzaniem pali wykonują różne firmy budowlane. Należy mieć na uwadze to, że aby wykonać tego rodzaju prace, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi urządzeniami, liczy się także wiedza i doświadczenie. W przypadku słabej jakości gruntów najlepiej zaufać sprawdzonej firmie geotechnicznej, profesjonalne palowanie fundamentów wykona Keller. Jeśli chodzi o koszty tego rodzaju usługi, to nie można podać konkretnej ceny, gdyż wpływ na nią ma bardzo wiele zmiennych (w tym specyfika gruntu, rozmiar budowli, która ma być wybudowana na fundamentach czy zakres wykonywanych prac wiertniczych). Szacuje się, że palowanie gruntu przy wykorzystaniu pali żelbetonowych to koszt około 200-300 zł za metr bieżący, jednak na ostateczny koszt składają się również ceny innych niezbędnych materiałów budowlanych.

W celu znalezienia najkorzystniejszej oferty warto skontaktować się z przedstawicielami wybranych firm i poprosić wstępną wycenę prac.

Palowanie fundamentów – co trzeba wiedzieć?

Jednym z rozwiązań, które często wykorzystuje się w przypadku fundamentowania głębokiego, jest zastosowanie pali CFA. Ta technologia opiera się na użyciu pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. W praktyce wygląda to tak, że w podłoże wkręcany jest ciągły świder o pustym rdzeniu, a po osiągnięciu głębokości przewidzianej w projekcie, rozpoczyna się podawanie betonu. Beton podawany pod ciśnieniem przepływa przez rurę rdzeniową, a w tym samym czasie świder jest powoli podnoszony. Kolejnym etapem jest zbrojenie pala, które może odbywać się przy użyciu specjalnego wibratora.

Na tego typu rozwiązanie specjaliści w dziedzinie budownictwa decydują się między innymi, gdy konieczne jest zabezpieczenie obudowy wykopów i palisady, oraz zapobieganie osuwiskom i ochrona istniejących budowli w połączeniu z technologiami kotew lub gwoździ gruntowych.

Dlaczego warto wykonać palowanie fundamentów?

Przede wszystkim jest to opłacalne rozwiązanie posadowienia fundamentów, które możliwe jest w przypadku większości warunków gruntowych. Technologia pali CFA jest także szybka, cicha i nie generuje dużych wibracji, dzięki czemu z powodzeniem można wykorzystywać ją nawet w terenie zabudowanym, gdzie panują słabe warunki podłoża, a poziom wód gruntowych jest wysoki. Dzięki palowaniu fundamentów możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń ściskających, wyciągających i bocznych.