Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Komu przysługują alimenty na małżonka po rozwodzie?

rozwód

Rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa, jednak nie zawsze oznacza to koniec zobowiązań względem rodziny. Alimenty to bardzo często wynik negocjacji pomiędzy małżonkami. Choć najczęściej dotyczy to obowiązku łożenia na wspólne dziecko, bywa że zasądzane są i na rzecz żony lub męża. Kiedy? Komu przysługują alimenty na małżonka po rozwodzie?

Alimenty po rozwodzie – komu przysługują?

Najczęściej przy rozwodzie zasądzany jest obowiązek alimentacyjny związany z łożeniem środków finansowych na utrzymanie dzieci. Jeśli tylko jednemu z rodziców powierzona jest władza rodzicielska, wówczas rodzic, który nie otrzymał pełnych praw do opieki nad dzieckiem, musi płacić alimenty. Jak długo? Zakłada się do czasu, aż samodzielnie nie będzie się w stanie samo utrzymywać. Alimenty na dziecko szczegółowo omawia Adwokatrodzinny.wroclaw.pl, wyjaśniając wszystkie najważniejsze kwestie, takie jak ich wysokość, zakres, ograniczenia. Dzięki informacjom przekazywanym przez specjalistów można być pewnym, że dane są sprawdzone i nie trzeba upewniać się co do ich prawdziwości.

Warto wiedzieć, że alimenty po rozwodzie nie przysługują tylko dziecku, ale również małżonkom. Nie jest to wbrew pozorom rzadkość. Zdarzają się sytuacje, w których alimenty po rozwodzie są płacone przez jednego małżonka na rzecz drugiego. Kiedy?

Kiedy możliwe jest zasądzenie alimentów na żonę lub męża?

Od kiedy mogą przysługiwać alimenty na małżonka? Warto wiedzieć, że mogą zostać zasądzone już w wyroku rozwodowym. Tak więc dokument wydaje sąd orzekający o rozwodzie. Ale to nie wszystko. Można ubiegać się o przyznanie alimentów również w późniejszym czasie. Jednak wówczas konieczne jest przeprowadzenie oddzielnego postępowania.

Rozwód bez orzeczenia o winie a alimenty

W sprawie rozwodowej sąd między innymi musi rozstrzygnąć, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad więzi małżeńskich. Oczywiście można tego uniknąć, jeśli na zgodne żądanie małżonków zostanie ta kwestia pominięta. Wtedy uznaje się, że ani mąż, ani żona nie ponoszą winy. A czy ma to znaczenie w przypadku alimentów? Okazuje się, że tak.

Jeśli rozwód zatwierdzono bez orzekania o winie albo z winy obu stron, wówczas małżonek, który znajdzie się w niedostatku, może zażądać od drugiego dostarczania środków utrzymania w takim zakresie, aby odpowiadał usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, ale i możliwościom zarobkowym oraz majątkowym zobowiązanego.

Tak więc nawet, jeśli pozwany małżonek posiada spory majątek lub ma duże możliwości finansowe, to małżonek domagający się alimentów, który nie popadł w niedostatek, może nie mieć szans na uzyskanie wsparcia finansowego. Ale działa to i w drugą stronę.

Jeśli pozwany o alimenty nie ma odpowiednich możliwości finansowych ani majątkowych, by płacić alimenty po rozwodzie, wówczas nie zostaną mu one zasądzone.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na małżonka

Znacznie łatwiej jest uzyskać alimenty od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozwodu. Otóż wówczas można domagać się od niego zasądzenia alimentów, nawet wtedy, gdy nie znajdzie się w niedostatku. Wystarczy jedynie udowodnić, że nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej, a więc poziom stopy życiowej po rozwodzie jest znacznie niższy niż w czasie trwania małżeństwa. Co ważne, małżonek wyłącznie winny rozpadu związku jest zobowiązany dożywotnio płacić alimenty względem żony/męża. Nakaz wygasa wraz ze śmiercią któregokolwiek z małżonków (nie przechodzi na spadkobierców) lub w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego do alimentów.