Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Prawnik od prawa energetycznego Poznań

adwokat

Nie da się ukryć, że dzisiejszy świat energetyki jest wyjątkowo skomplikowany. Pojawia się wiele aspektów związanych np. z obrotem paliwami, w których firmy potrzebują wsparcia, a nawet i doradztwa branżowego. Jedna, błędna decyzja energetyczna może sprawić, że dane przedsiębiorstwo będzie odczuwało jej konsekwencje przez długi czas. Właśnie dlatego prawnik od prawa energetycznego w Poznaniu, może być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, by tym firmom pomóc. Jednak kim dokładnie on jest i jak można wybrać najlepszego prawnika od prawa energetycznego?

Kim jest prawnik od prawa energetycznego?

Adwokat od prawa energetycznego to sformułowanie, które może na pierwszy rzut oka wzbudzić wiele wątpliwości. Okazuje się, że nie często możemy się z taką specjalizacją prawniczą spotkać. Niemniej jednak prawnik ten zajmuje się szeroko pojętym światem energetyki – jak sama nazwa wskazuje – z uwzględnieniem aspektu prawnego. Jego pomoc jest głównie wybierana przez firmy związane z branżą. W dużej mierze prawnik od prawa energetycznego skupia się na doradztwie branżowym, co jednak nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu może on reprezentować swoich klientów np. w sprawie o uzyskanie koncesji na obrót paliwami czy innymi źródłami energii. Prawnika ten przede wszystkim doradza, reprezentuje i analizuje. Stara się doprowadzić do tego, by jego klienci podjęli najlepszą decyzję związaną z branżą energetyczną.

W czym może pomóc prawnik od prawa energetycznego?

Nie da się ukryć, że zakres działania prawnika od prawa energetycznego jest zwykle wyjątkowo szeroki i rozbudowany. Kancelaria – w której on jest zatrudniony – oferuje szeroki zakres usług związanych z prawnymi i doradczymi aspektami branżowymi. Wśród najważniejszych usług można jednak wymienić:

  • profesjonalne doradztwo branżowe;
  • reprezentowanie swoich klientów w postępowaniach – głównie tych, które dotyczą uzyskania koncesji na obroty paliwami i innymi źródłami energii;
  • reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie dostaw energii;
  • reprezentowanie klientów przez instytucją jaką jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – głównie przy odwołaniu od jego decyzji;
  • przygotowywanie rzetelny analiz prawnych – są one niezbędne np. w momencie tworzenia projektów farm słonecznych czy farm wiatrowych;
  • wydawanie opinii do umów zwieranych z dostawcami energii, ale także wykonawcami wspomnianych projektów;
  • reprezentowanie klientów przed innymi organami związanymi ze światem energetyki.

Jak więc widać, prawnik od prawa energetycznego świadczy z reguły usługi wyjątkowo kompleksowe, które mają doprowadzić jego klientów do podjęcia najlepszych decyzji w zakresie dostaw i dystrybucji energetyki. Jego pomoc okazuje się niezbędna w przygotowaniu projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także przy opiniowaniu umów zawieranych z dostawcami.

Jak wybrać najlepszego prawnika od prawa energetycznego w Poznaniu?

Poznań to miasto, w którym takich usługodawców absolutnie nie brakuje. Wobec tego, wybierając najlepszego prawnika od prawa energetycznego koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jego doświadczenie, a także na sam zakres usług. Im większe doświadczenie i bardziej kompleksowy zakres usług, tym lepiej dla potencjalnego klienta. Warto również uwzględnić indywidualne podejście do sprawy oraz profesjonalizm w kontakcie z klientem. Wówczas z pewnością będziemy zadowoleni ze współpracy z daną kancelarią.

Kiedy warto skorzystać z usług prawnika od prawa energetycznego w Poznaniu?

Prawnik od prawa energetycznego w Poznaniu pomaga nie tylko przedsiębiorstwom, ale także i prywatnym inwestorom. Z jego usług warto skorzystać przede wszystkim wtedy, kiedy konieczna jest prawna pomoc lub doradztwo branżowe związane z szeroko rozumianym światem energetyki i obrotem paliwami. Może się on również okazać niezbędny w przypadku odwoływania się od decyzji Prezesa URE i przy zawieraniu umów z podwykonawcami oraz dostawcami energii.