Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Przekłady jakich dokumentów musi wykonywać tłumacz przysięgły języka angielskiego?

tłumacz przysięgły

Przekład tekstów literackich może charakteryzować się pewną dowolnością pod względem zastosowania środków wyrazu artystycznego. Wynika to ze specyfiki każdego języka, w którym napisany jest utwór oraz z umiejętności tłumacza do adaptacji treści w określonym kontekście języka docelowego. Natomiast w dokumentach przeznaczonych do obiegu prawnego nie ma miejsca na niedokładność. Wszelkie pisma urzędowe muszą być tłumaczone lub zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność za skutki prawne

Angielski jest międzynarodowym językiem nauki i biznesu. Przekłady dotyczą tekstów medycznych, kontraktów zagranicznych, umów handlowych oraz dokumentów osobowych używanych do identyfikacji pacjentów lub partnerów biznesowych. Nieścisłości w tych dokumentach mogą doprowadzić do poważnych skutków, za które  tłumacz przysięgły języka angielskiego ponosi główną odpowiedzialność. Mogą to być na przykład sytuacje, gdy z powodu błędów popełnionych w przekładzie któraś ze stron umowy poniesie straty finansowe. Poszkodowany może się domagać odszkodowania na drodze sądowej. Tłumacz przysięgły ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robienia przekładów dokumentów urzędowych, co jednocześnie wiąże się z pełną odpowiedzialnością w zakresie ich poprawności.

Tłumacz przysięgły to osoba godna zaufania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tłumacz przysięgły języka angielskiego, czy też każdego innego, jest osobą zaufania publicznego. Klient ma gwarancję, że treści dokumentów nie zostaną ujawnione osobom trzecim, oraz że teksty są przekładane z uwzględnieniem najwyższych standardów pod względem precyzji tłumaczeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dokumentów medycznych, w których nawet najmniejsze uchybienie może doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych zleceniodawcy. Klient może powierzyć tłumaczowi przysięgłemu przekład patentów lub technologii dotyczących interesów jego firmy bez obaw, że ich treść przeniknie do wiadomości konkurencji.

Przekłady tworzone są w formie pisemnej.

Dokumenty, które tworzy tłumacz przysięgły języka angielskiego posiadają moc prawną. Bez względu na to, czy przekłady są wykonane osobiście, czy tylko przez niego sprawdzone i zatwierdzone, zawsze są w formie pisemnej. Umożliwia to umieszczenie na każdej stronie tekstu własnej pieczęci tłumacza potwierdzającej zgodność z oryginałem. Tylko takie dokumenty są respektowane w urzędach, sądach i innych instytucjach, gdzie obowiązuje posługiwanie się pismami uwierzytelnionymi.