Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Zasady wywozu gruzu – co na to przepisy?

wywóz gruzu

Powstający w trakcie prac remontowych i budowlanych gruz nie jest zwykłym odpadem. Musi być traktowany w szczególny sposób. Dzięki temu nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jakie są podstawowy zasady wywozu gruzu w Polsce?

Wywóz gruzu – Poznań. Jak pozbyć się odpadów budowlanych w zgodzie z prawem?

Zgodnie z polskim prawem, gruzu nie można wyrzucić do zwykłych kontenerów na odpady komunalne. Obowiązująca w Polsce opłata śmieciowa nie obejmuje bowiem ani wywożenia, ani utylizacji odpadów budowlanych.

Gruz nie może też zalegać na działce. Hałda odpadów budowlanych nie tylko obniża estetykę otoczenia, ale również stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wchodzące w skład gruzu materiały i substancje mogą być szkodliwe. Rodzi to ryzyko skażenia gleby i wód powierzchniowych, co jest niebezpieczne nie tylko dla lokalnego ekosystemu, ale również zdrowia i życia ludzi. Nic więc dziwnego, że gruz podlega szczególnym regulacjom prawnym.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie pozostawiają złudzeń – gruz oraz inne odpady budowlane powinny być umieszczane w przeznaczonych do tego celu kontenerach lub workach. Po ich zapełnieniu gruz należy w bezpieczny sposób przetransportować w miejsce jego składowania lub recyklingu. Można to zrobić na własną rękę, jednak najwygodniejszą opcją będzie zatrudnienie firmy oferującej wywóz gruzu. Poznań może się pochwalić wieloma podmiotami świadczącymi usługi tego typu.

Fachowcy podstawią kontener, a po jego zapełnieniu (lub upływie określonego czasu) przetransportują gruz w miejsce jego składowania i utylizacji. Przewożone odpady zostaną odpowiednio zabezpieczone, dzięki czemu podczas transportu nie będą stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. To ważne. Pokruszona cegła spadająca z rozpędzonego pojazdu mogłaby wyrządzić wiele szkód.

Specjaliści doradzą również, jaki kontener (worek) wybrać. Gruz można bowiem podzielić na cztery kategorie, a każda z nich musi być składowana i transportowana w przeznaczonym dla niej kontenerze. Ułatwia to recykling odpadów budowlanych.