Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Czym jest hosting z certyfikatem ssl?

hosting SSL

W czasach hakerów i ataków na dane potrzeba szyfrowania danych i bezpiecznego przesyłania numerów kont oraz danych kredytowych staje się coraz ważniejsza. Pomaga w tym certyfikat SSL. W dyrektywie 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. zostały określone wspólnotowe ramy dotyczące podpisów elektronicznych. Hosting z SSL zapewnia bezpieczne przesyłanie danych między klientem a serwerem WWW. Procedura jest szczególnie niezbędna w przypadku aplikacji e-commerce.

Jak poznać bezpieczne połączenie?

Zasadniczo konsumenci przed ujawnieniem swoich danych osobowych, takich jak dane bankowe, numer telefonu, numer karty kredytowej lub adres, powinni upewnić się, że witryna korzysta również z certyfikatu SSL. Można to łatwo rozpoznać po tym, że w przeglądarce zamiast „http” przed rzeczywistym adresem internetowym znajduje się „https” oraz zielony lub szary symbol kłódki.
Certyfikaty SSL uniemożliwiają przechwytywanie i odczytywanie danych pomiędzy klientem a serwerem WWW.

Hosting SSL – jak działa szyfrowanie SSL?

Aby strona mogła zostać wywołana w postaci zaszyfrowanej, potrzebny jest certyfikat SSL. Jest to zintegrowane z domeną. Taka ochrona jest szczególnie konieczna w przypadku przesyłania danych poufnych, na przykład w bankach, sklepach internetowych lub przy użyciu formularza online. Dzięki szyfrowaniu SSL te dane klientów są zabezpieczone przed próbami szpiegowania przez osoby trzecie. Przesyłając informacje do stron trzecich w Internecie, należy upewnić się, że istnieje połączenie SSL i że dane poufne lub tajne informacje nigdy nie są ujawniane na stronach internetowych bez tego szyfrowania.

Jak działa certyfikat SSL?

Certyfikaty SSL wykorzystują kryptografię klucza publicznego.
Ten szczególny rodzaj kryptografii wykorzystuje dwa klucze, które są długimi przypadkowymi kombinacjami liczb — klucze prywatne i klucze publiczne. Klucz publiczny jest znany Twojemu serwerowi i jest dostępny w domenie publicznej. Może służyć do szyfrowania wiadomości. Na przykład, gdy osoba A wysyła wiadomość do osoby B, szyfruje ją za pomocą klucza publicznego B. Wiadomość można jednak odszyfrować tylko za pomocą klucza prywatnego B. Ponieważ tylko B ma dostęp do swojego klucza prywatnego, tylko on może otworzyć wiadomość od A. Jeśli haker przechwyci wiadomość, zanim B ją otworzy, otrzyma tylko kod kryptograficzny, którego nie może nawet złamać za pomocą komputera.
W przypadku serwisu internetowego komunikacja odbywa się między serwisem a serwerem.

Czy hosting z certyfikatem SSL jest niezbędny?

Certyfikaty SSL chronią Twoje poufne informacje, takie jak dane karty kredytowej, nazwy użytkowników, hasła itp. Ponadto chronią dane między serwerami, poprawiają rankingi Google i współczynniki konwersji, budują zaufanie klientów.

Hosting SSL — gdzie zamówić?

Certyfikaty SSL muszą być wydane przez zaufany urząd certyfikacji. Hosting z SSL najlepiej zamówić w firmie hostingowej.

Przeglądarki, systemy operacyjne i urządzenia mobilne przechowują listę zaufanych urzędów certyfikacji. Aby certyfikat był zaufany, certyfikat główny musi istnieć na komputerze użytkownika końcowego. Jeśli nie jest zaufana, przeglądarka wyświetli użytkownikowi końcowemu komunikaty o błędach „niewiarygodne”. W przypadku e-commerce takie komunikaty o błędach prowadzą do natychmiastowej utraty zaufania do serwisu, a w efekcie firmy ryzykują utratę zaufania i biznesu większości konsumentów.