Ohmedia.pl

Informacje, Porady, Opinie

Transport ponadgabarytowy a wymiary przewożonych ładunków

transport

Transport ponadgabarytowy to ogromne przedsięwzięcie logistyczne obwarowane wieloma przepisami. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy ładunek o dużych rozmiarach klasyfikuje się jako ponadnormatywny. Czym musi się charakteryzować, by określać go tym mianem? Jakie wymiary musi posiadać?

Co to jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy, inaczej nienormatywny, ponadnormatywny, wielkogabarytowy, dotyczy przewozu ładunków, które wraz z pojazdem mają dużą masę lub wielkość, a więc przekraczają wymiary określone w przepisach Ustawy o ruchu drogowym. Jak czytamy na www.fracht.pl, transport ponadgabarytowy wymaga specjalnych przygotowań, konieczne jest właściwe dobranie naczepy, zabezpieczenie towaru i zaplanowanie przebiegu trasy. Dlatego transport nienormatywny najlepiej zlecić firmie, która zajmie się tym w sposób kompleksowy. Jakie wymiaru musi mieć ładunek wraz z pojazdem, by zaliczał się do transportu ponadnormatywnego?

Transport ponadgabarytowy a wymiary ładunków

Transport ponadgabarytowy dotyczy pojazdów lub zespołów pojazdów, które wraz z ładunkiem przekraczają dopuszczalne, a więc często po prostu przewidziane dla konkretnej drogi normy i wymiary, które dopuszczone są w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z nimi za transport ponadnormatywny przyjmuje się sytuację, w której pojazd lub zespół pojazdów wraz z ładunkiem przewyższa 16,5 m całkowitej długości, 2,5 m szerokości, 4 m wysokości oraz 42 tony ciężaru całkowitego (wlicza się do niego wszystko, a więc m.in. wagę kierowcy, czy też paliwa).

Transport ponadgabarytowy — przepisy

Zasady transportu nienormatywnego reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”. Zgodnie z nią ruch pojazdów z ładunkami ponadgabarytowymi jest dozwolony pod pewnymi warunkami. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia odpowiedniej kategorii na przejazd pojazdu ponadgabarytowego. Trzeba przestrzegać warunków przejazdu określonych w zezwoleniu. Należy pilotować transport pojazdu we wskazany w przepisach sposób i zachować szczególną ostrożność podczas kierowania pojazdem ponadnormatywnym.

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Wyróżnia się siedem rodzajów zezwoleń na transport ponadgabarytowy. W dużej mierze ich typ zależy od wymiarów, masy lub nacisków osi w pojazdach. Bez pozwolenia nie można przeprowadzić transportu nienormatywnego po drogach publicznych.

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy I i II kategorii wydawane jest dla ładunków podzielnych, a pozostałe IIII-VII dla towarów niepodzielnych, a więc takich, których nie można podzielić na mniejsze ładunki bez ich szkody.

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga szczególnych przygotowań. Uzyskanie zezwolenia to zaledwie ułamek niezbędnych prac. Bardzo ważne jest np. odpowiednie zaplanowanie trasy z uwzględnieniem przeszkód, takich jak wiadukty, ronda, wąskie drogi. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zlecić transport ładunków ponadgabarytowych firmom, które mają w tym doświadczenie, dzięki czemu w trasie nie będzie przykrych niespodzianek.